GDPR

Personuppgiftspolicy

Med anledning av ditt medlemskap i Idrottscentrum Halland AB kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Idrottscentrum Halland AB är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Uppgifter du anger vid registrering av medlemskap (såsom namn, personnummer, adress, telefon, foto och email), behandlas för att vi ska kunna skapa medlemsavtal, dra autogiro, följa upp betalningar, kommunicera med kunden, boka gruppträning samt massage, identifiera att rätt person använder medlemskapet samt inte missbrukas av obehörig person. Dessa uppgifter kommer att behandlas av berörd personal inom Idrottscentrum.

För träning utanför bemannade öppettider vid Idrottscentrum Halland AB måste separat beställning göras. För detta ändamål förmedlas uppgifter vidare till tredje part i form av Högskolan i Halmstad. För att möjliggöra passage genom ytterdörr överförs namn, personnummer och passerkortsnummer alt. medlemskortsnummer till Högskolan i Halmstad i samband med beställningen.

Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du är medlem samt för en tid om maximalt 3 år därefter för att enklare nyregistrera medlemskap och vid godkännande av utskick även ta del av aktuella kampanjer och nyhetsbrev.

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Den här informationen, som Idrottscentrum i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Personuppgiftsansvarig på telefon 035–2410800 för mer information om detta.