ALLMÄNA VILLKOR

IDROTTSCENTRUM

FRYSA DITT ABONNEMANG VID SJUKDOM, GRAVIDITET STUDIER ETC.

Vid längre tids sjukdom (minst 2 veckor) fryser vi kortet så långt som behövs mot uppvisande av läkarintyg. I intyget skall det ska framgå mellan vilka datum det skall vara fryst och tydligt framgå att möjligheten till fysisk aktivitet inte kan genomföras.

OBS! Vi fryser max 14 dagar i efterhand mot uppvisande av läkarintyg.

Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter förlossning. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader, behövs ett läkarintyg.

Vid studier på annan ort fryser vi medlemskapet mot uppvisande av giltigt attesterat studieintyg från studieadministratör. Det skall tydligt framgå datum för studierna.

Giltliga intyg

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av leg. sjukgymnast.

Graviditet: Inget intyg krävs. Besked till IC senast 1 månad före beräknad förlossning.

Studier: Studieintyg från studieadministratör med angivet datum för studierna.

Militärtjänst på annan ort ges frysning med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Intyg från försvarsmakten krävs.

FRYSNING AV ABONNEMANG VID TRÄNINGSUPPEHÅLL

Möjligheten till att frysa ditt kort för 50 kr/påbörjad månad, vilket gör att du behåller ditt pris.

Du kan max frysa ditt medlemskap upp till 3 månader per 12-månaders period. Betalning görs i förskott i receptionen eller via faktura.

Vill du låsa upp ditt medlemskap tidigare, är detta möjligt, dock utan reducerat månadspris eller pengar tillbaka för frysning.

Frysningstid kan aldrig räknas som uppsägningstid.

FORCE MAJEUR

Idrottscentrum har rätt att hålla anläggningen stängd om stängningen beror på ett hinder utanför gymmets kontroll som Idrottscentrum inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder Idrottscentrum inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Exempel på situationer som innefattas kan vara ändrad lagstiftning, strejk, naturkatastrof, krig, nedstängning av lokaler, smittspridning etc.

ÅLDERSGRÄNSER PÅ IDROTTSCENTRUM

Från året du blir:

14 år -Tillsammans i gym eller på gruppträning med målsman med noggrann översikt. Båda måste vara betalande medlemmar.

15 år -All gruppträning ensam, träning i gymmet tillsammans med målsman.

16 år - Ensam på all typ av träning. Målsman skall dock alltid också signera träningsavtalet vid tecknande av abonnemang.

Små barn får vara tillsammans med sina föräldrar på gymmet (ej friviktsrum) om de sitter/ligger i babyskydd alternativt barnvagnsinsats.

Detta gäller under dagtid vardagar fram till 15.00 samt under bemannade receptionstider på helgen.

Du som förälder ansvarar då för ditt barns säkerhet, tänk på var du placerar skyddet/insatsen. Lösa maskindelar och vikter utgör en säkerhetsrisk för ditt barn.

Åldersgränserna är till för alla tränandes trivsel och säkerhet,