VILL DU FÖRBÄTTRE DIN
 GOLF GENOM RÄTT
TRÄNING?

FÖRBÄTTRA DIN GOLF

GENOM RÄTT TRÄNING

Idag borde det vara oundvikligt för golfare att inte träna på gym – men dessvärre lyser många spelare fortfarande med sin frånvaro. Det vill vi ändra på genom att lyfta fram den fysiska träningen specifikt inriktad mot dig som golfare, oavsett vilken nivå du befinner dig på.

"Golf är kanske inte den mest fysiskt krävande idrotten idag, speciellt i jämförelse med till exempel utförsåkning eller fotboll, men det kräver sin egen fysik för att prestera på den individuellt maximala nivån. Det kräver sin specifika fysik för att klara av den belastningen som 18 hål golf ställer på kroppen.

Fysisk träning för golf fokuserar främst på skadeförebyggande träning i form av stabilitet, rörlighet och styrka i golfsvingens komplexa rörelse. De vanligaste skadorna inom golfen är problematik med ryggen, knäna, axlar och handleder – vilka vi med enkel och grundläggande träning kan förebygga. För att undvika dessa skador så behöver alla golfare, oavsett spelnivå, träna upp rörligheten i kroppen, speciellt bröstrygg och höfter. Vi behöver också lära oss stabilisera dessa två områden genom stabilitets- och styrketräning.

Rörighet kan uppnås genom statisk stretchning men också genom dynamiska rörelser, vilka kan uppnås genom bl.a. yoga och rörlighetsträning. Rörlighet i bröstrygg och höfter behövs speciellt för att utnyttja svingens rörelser och samla kraft för att slå till bollen. Vi kan göra många övningar hemma med enbart kroppen som redskap inför stundande säsong men på längre sikt rekommenderas ett välutrustat gym. Efter att vi jobbat upp en tillräckligt bra rörlighet i kroppen så behöver vi stabilisera dessa områden.

Stabilitet krävs för att kroppen ska kunna klara av den enorma belastning som ställs på de olika musklerna i våra kroppar. Utan en stabil grund så svajar vilket hus som helst, vilket är en bra parallell för hur vi människor också fungerar.

Golf är en idrott som kräver att många av kroppens muskler koordineras för att genomföra en sving som tar cirka en sekund. Vi behöver vara starka och stabila i hela kroppen för att klara av att spela flera rundor per vecka och även hålla för att spela golf under resten av livet.

// Idrottscentrum

Idrottscentrum är partner till Golfhuvudstaden med syfte att utbilda de golfklubbar som ingår i projektet. Där till bidra med attraktivt innehåll till Golfhuvudstadens event, magasin, nyhetsbrev och webb för att såväl lokalt som nationellt sprida kännedom om dess verksamhet och den kompetens som finns. 

”Mer information om projektet Golfhuvudstaden finns här.