Välkommen till Aktiv Rehab i Halmstad!

Aktiv Rehab är en privat sjukgymnastklinik i Halmstad med målsättning att erbjuda varje individ en professionell väg till ett aktivt liv. Det görs med närvaro, glädje och kompetens.

Drivkraft är att ge varje individ rätt förutsättningar i form av kunskap och insikt för att må väl och hitta motivationen för att göra det möjligt att jobba mot att kroppen skall fungera optimalt.

All behandling sker i en lugn och harmonisk miljö och rehabiliteringsträning sker i Idrottscentrums moderna gym och träningslokaler. Ambitionen är att erbjuda hjälp snabbt utan långa väntetider.

"Min drivkraft är att ge varje individ rätt förutsättningar i form av kunskap och insikt för att må väl och hitta motivationen för att göra det möjligt att jobba mot att kroppen skall fungera optimalt efter sina förutsättningar."- Anna Staffansson.

Aktiv Rehab har avtal med Region Halland. Det innebär att samma patientavgifter och samma regler för frikort gäller som inom Region Hallands egen vård.